Grundejerforeningen er etableret i 1974 som vejforening for vejen Elmsager.
i 1985 er antenneforeningen blevet en del af vejforeningen.

Grundejerforeningen har p.t. 48 medlemmer.
Antenneforeningen har p.t. 39 medlemmer.

 

Medlemmerne og hjemmesiden

Hjemmesiden er etableret for vejens beboere, og det er håbet at den kan være et praktisk værktøj vedr. fælles anliggender og være medvirkende til at det gode sammenhold udvides og forstærkes.

Vi vil forsøge altid at holde hjemmesiden så opdateret som muligt.