Elmsager Grundejerforening:
Kontingent til grundejerforeningen for 2020 er på generalforsamlingen d. 12.11.2019 fastsat til: Kr. 400,00 pr. parcel.

Betalingsfrist:  05.12.2019.


Elmsager Antenneforening:

Kontingent til antenneforeningen for 2020 er på generalforsamlingen d. 12.11.2019 fastsat uændret til:

Grundpakke: Kr. 2.125,00

Mellempakke: Kr. 4.650,00

Fuldpakke: Kr. 6.200,00 

Det skal dog påregnes at piserne kan stige. Sker der ændringer, vil det indbetalte kontingent blive modregnet.

Betalingsfrist:  05.12.2019.